Trivselregler är sådant som vi medlemmar/personal skapar och justerar efter behov för att verksamhetens drift ska kunna fortlöpa på ett för alla enkelt och smidigt vis. För närvarande ( November -11 ) gäller att:

OBS!  Obligatorisk närvaro (en från varje familj) gäller vid stormöte/månadsmöte vilket hålls första onsdagen varje månad eller vid behov. Ang. närvaro se stadgar § 6.

Inskolning skall vara minst 14 dagar och är ej kostnadsfri.

Schema på barnens vistelsetider lämnas torsdag före nästkommande vecka. Personalen kan då bättre planera veckan.

Meddela alltid personalen om du blir sen eller tidig en dag.

Lämna tel.nr. var du är på dagen, personalen måste alltid kunna nå dig om något skulle hända .

Om barnet är sjukt eller av någon annan anledning ej kan komma, ring och meddela personalen.

Barn som är sjuka och medicineras bör vara hemma. Personalen ansvarar ej för medicinering vid infektionssjukdom. Tänk på smittorisken.

Märkta reservkläder bör finnas. Dagis ansvarar ej för omärkta kläder. Tänk på att kläderna ska vara oömma.

Föräldrar till blöjbarn lämnar en blöjpack åt gången.Filtar till barnvagnarna ser ”sovbarnens” föräldrar själva till att det finns

Varje familj bidrar med sylt, saft och/eller för dom andra tillgängliga råvaror, i samråd med husmor.

Dagisavdelningen storstädas varje helg av föräldrarna efter turlista. Detta är grundprincipen.

Föräldrar och personal har tystnadsplikt. Problem som uppstår ska diskuteras och lösas på våra månadsmöten och ej ute på ”byn”.

Vi som är medlemmar av Föräldrakooperativet ”Linblomman” har rätt att ha våra barn på dagis även om vi är hemma (arbetslös, föräldraledig, sjukskriven, skiftarbetande etc.).

Vid behov tex tillfällig personalbrist, bör barn till föräldrar som är hemma minska tiden eller ändra schemat för barnet/barnen.  

Barnets/barnens schematider får ändras när en förälder är sjuk så att den andre föräldern kan arbeta i vanlig ordning.