Categories

Archives

Lite historia….

Grundtankarna till “Linblomman” föddes 1990/91. Behovet av barnomsorg i den egna hemmiljön var stort, delvis p.g.a. “babyboomen” och även att befintliga dagmammor slutat sin verksamhet.

En föräldragrupp bildades som i första hand bearbetade politiker och kommunfolk för att få ett kommunalt daghem hit till Hedsta-Letsbo. Detta visade sig vara mycket svårt , som alternativ stod då ett öppnande av kooperativt dagis, denna form av verksamhet kunde kommunen också gå med på att godkänna.

Därmed bildades Letsbo-Hedsta föräldrakooperativ även kallat “Linblommans dagis“. Nu följde en hektisk tid : styrelse bildas , stadgar upprättas, avtal skrivs med stat -kommun , personal rekryteras , och även lokal frågan får sin lösning i samarbete med Letsbo UPA byggnadsförening. Påbyggnad av Letsbo folketshus sker med hjälp av en inhyrd byggnadsfirma och massor av ideellt arbete från bygdens befolkning.

 

Invigning av lokalen och start för barnverksamheten sker så ÄNTLIGEN i oktober -92 med stor glädje och framtidstro hos barn och vuxna. I den andan  hoppas vi kunna driva våran verksamhet vidare i många år.

Våren-00 färdigställdes vår nya lekplats. Denna kunde uppföras tack vare ett samarbete med Ljusdals kommun,  EU-projektet landsbygdsutveckling  och givetvis Linblommans egna medlemmar och personal. Under vintern -03/04 skedde ytterligare en förbättring på vårt daghem då köket byggdes ut och blev toppmodernt. Detta medförde att barnen fick en lugn och ostressad måltidsmiljö. Samtidigt gjordes förändringar i dagisavdelningen så att en dockvrå tillkom. Ombyggnaden medförde även att fritids fick ett eget rum. Vi kan nu med 15 års erfarenhet konstatera att våran verksamhet ”håller måttet” och är till stor glädje för oss som är och har varit medlemmar.