”Linblomman” fungerar som en ekonomisk förening med en styrelse.

I föreningen är alla föräldrar medlemmar.

Ekonomin sköter vi själva, vår stora inkomstkälla är de bidrag vi erhåller genom kommunen. Vårt förhållande till kommunen regleras genom avtal.

I stadgarna kan du ta del av grundreglerna för kooperativets verksamhet. Men ett medlemskap i Linblomman handlar dock i lika hög grad om en vilja till samarbete, som om nedskrivna regler.
Medlemskapet i ”Linblomman” medför vissa åtaganden. Det tycker vi är viktigt att komma ihåg (se vidare i trivselregler och stadgar).

”Linblomman” har 18 st heltidsplatser i förskolegrupp och 5 platser på fritids.

Våra ordinarie öppettider är mellan kl 06,00-18,00.

Hos oss arbetar 1 förskollärare, 2 barnskötare samt 1 husmor.
Personalen arbetar i barngruppen efter rullande schema. Personalomsättningen är låg och vi uppskattar deras stora kunnande väldigt mycket.
Vikarier används i liten utsträckning företrädesvis vid längre frånvaro. Vid sådana tillfällen försöker vi använda vikarier som barnen är bekanta med och som känner till vår verksamhet, även föräldrarna används som vikarier.
Praktikanter tar vi emot vid tillgång och i den utsträckning personalen finner det lämpligt.